Általános Szerződési Feltételek

The Little Trees Travels and Tours Co., LTD:
Utazási iroda, az UMTA (Union Of Myanmar Travel Association) tagja

Saw Fabian Lar Thu:
Idegenvezető és túraszervező, a The Little Trees Travels and Tours utazási iroda tulajdonosa

Pintér Edina és Ferenc Ákos:
Utazási bloggerek, valamint nonprofit jelleggel működő kapcsolatlétesítők az utazni vágyók és a túraszervező között. Mi nem utazási irodaként működünk, ez csupán egy informatív jellegű portál, ahol jól átgondolt ajánlatokat osztunk meg. Sok éves tapasztalatainkat, élményeinket felhasználva ingyenesen nyújtunk információt mindazoknak, akik hozzánk hasonlóan beleszerettek Mianmarba, azonban nem rendelkeznek az országba utazáshoz szükséges kellő ismerettel. A weboldalon és közösségi oldalon történő promotálásunk, valamint hirdetéseink nem minősülnek szolgáltatásnyújtásnak, se utazásszervező tevékenységnek. Az utazási szolgáltatások összeállítását a túraszervező (The Little Trees Travels and Tours Co., LTD), a szolgáltatások nyújtását a különböző szolgáltatók nyújtják. Az utasok részéről befizetéseket nem fogadunk, így pénzügyi tranzakció közvetlenül az utas, és a túraszervező közt zajlik, ezért a szolgáltatások megvalósulásáért és a repülőjegyekért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni.

www.varazslatosmianmar.com

  1. Szolgáltatói adatok

Név: The Little Trees Travels and Tours Co., LTD
Cím: No. 140, Pyidaungsu Yeiktha Street, Dagon Township, Yangon. Myanmar
Nyilvántartási szám: Kha-1530

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A kezelt adatok köre

Az üzemeltető oldalán, a kapcsolati űrlap során megadott adatokat kezeli:
a) név       b) e-mail cím       c) telefon

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
A fenti adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ennek célja hírlevelek küldése és kapcsolattartás. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a lentiekben leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató és alkalmazottai, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató és alkalmazottai, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az hello@a-42.hu címen, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

  1. Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Telematica Internet Service Provider GmbH
Székhely: Münzgrabenstraße 84b/5, 8010 Graz
Központi email cím: support@telematica.at
Cégjegyzékszám: FN407453x
Adószám: ATU68330415

  1. Cookie használat

A www.varazslatosmianmar.com oldal cookie-kat használ.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 1 hónap
A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjük beállításában